Jakie są rodzaje działek?

Chcesz wiedzieć, jakie są rodzaje działek i jakie są ich cechy charakterystyczne?
W tym artykule przeczytasz o najpopularniejszych rodzajach działek oraz o tym, jakie są między nimi różnice. Dowiesz się jak wybrać odpowiednią działkę pod budowę domu, a także jakie są czynniki wpływające na cenę działki.

Działka to nieruchomość gruntowa, która ma określone cechy, przeznaczenie i wartość. Rodzaj działki zależy od tego, jak jest ona wykorzystywana i jakie ma możliwości zabudowy. 
W Polsce wyróżnić można sześć głównych rodzajów działek gruntowych, a mianowicie:

 • Działki rolne,
 • siedliskowe,
 • rekreacyjne,
 • budowlane,
 • działki inwestycyjne,
 • działki leśne.

Każdy z tych rodzajów ma swoje specyfikę, oznaczenia i wymagania, które należy znać przed zakupem lub sprzedażą działki. Przedstawimy najważniejsze informacje o każdym z nich.

Może Ciebie też zainteresować:

Działki rolne

Działki rolne to grunty które są ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowane jako użytki rolne, za wyjątkiem gruntów zajętych pod prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. To tereny przeznaczone do uprawy roślin lub hodowli zwierząt. Działki rolne to obecnie najtańsze działki w Polsce. W przypadku chęci zabudowy gruntu rolnego trzeba uzyskać zgodę na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Działki rolne są oznaczone następującymi symbolami:

 • jako użytki rolne:
  R – grunty orne,
  S – sady,
  Ł – łąki trwałe,
  Ps – pastwiska trwałe,
  Br – grunty rolne zabudowane,
  Wsr – grunty pod stawami,
  W – grunty pod rowami
 • w MPZP:
  R – tereny rolnicze,
  RM – tereny zabudowy zagrodowej,
  RU – tereny obsługi produkcji rolniczej

Działki siedliskowe

Działki siedliskowe to grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako siedliska ludzkie. Są to tereny zabudowane lub przeznaczone do zabudowy domami jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi. Działki siedliskowe są często położone na obrzeżach miast lub wsi i stanowią miejsce zamieszkania dla ludzi. Działki siedliskowe mogą być zabudowane bez dodatkowych formalności, jeśli spełniają wymogi MPZP lub Warunków Zabudowy

Działki rekreacyjne

Działki rekreacyjne to grunty, na których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza zabudowę domkiem letniskowym, czyli takim, który nie jest zamieszkiwany przez cały rok. W niektórych przypadkach na takiej działce możliwe jest również wzniesienie domu całorocznego. Działki rekreacyjne są przeznaczone do wypoczynku i relaksu w otoczeniu natury. Często znajdują się nad jeziorami, rzekami lub w pobliżu lasów. Działki rekreacyjne są oznaczone symbolem R w MPZP lub Warunkach Zabudowy.

Działki budowlane

Działki budowlane to grunty, które spełniają wymogi techniczne i prawne do realizacji obiektów budowlanych. Działki budowlane muszą mieć odpowiednią wielkość, kształt, dostęp do drogi publicznej i przyłącza mediów (woda, prąd, gaz, kanalizacja). Działki budowlane są najdroższymi działkami na rynku nieruchomości. Na takiej działce można wybudować dom jednorodzinny lub wielorodzinny, budynek usługowy lub handlowy, a nawet obiekt przemysłowy. Działki budowlane są oznaczone symbolami MN, MW lub U w MPZP lub Warunkach Zabudowy.

Działki inwestycyjne

Działki inwestycyjne to grunty, które mają duży potencjał rozwoju i zysku. Są to tereny przeznaczone do realizacji dużych projektów budowlanych lub infrastrukturalnych. Działki inwestycyjne mogą być położone w centrach miast lub na obrzeżach, w zależności od rodzaju planowanej inwestycji. Działki inwestycyjne mogą być przeznaczone na budowę osiedli mieszkaniowych, centrów handlowych, biurowców, hoteli, hal produkcyjnych lub magazynowych. Działki inwestycyjne są oznaczone symbolami ZL, ZU lub ZT w MPZP lub WZiZT.

Działki leśne

Działki leśne to nieruchomości gruntowe pokryte w całości lub w części roślinnością typową dla lasu (drzewa, krzewy i runo leśne), związane z gospodarką i produkcją leśną. A także pokryte drzewami tereny stanowiące część rezerwatu przyrody lub parku narodowego. Działki leśne są najczęściej własnością Skarbu Państwa lub osób prywatnych. Nie mogą być zabudowane bez zgody właściwego organu administracji leśnej. Działki leśne są oznaczone symbolem L w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Działki leśne mają wiele zalet, takich jak piękne otoczenie, świeże powietrze, cisza i spokój. Mogą być wykorzystywane do celów rekreacyjnych, turystycznych lub edukacyjnych. Jednak działki leśne mają też pewne ograniczenia i wymagania, które należy znać przed ich zakupem lub sprzedażą. Oto niektóre z nich:

 • Działki leśne podlegają ochronie prawnej i nie mogą być dowolnie przekształcane lub dzielone.
 • Działki leśne muszą być utrzymywane w dobrym stanie i nie mogą być zaniedbywane lub zanieczyszczane.
 • Działki leśne mogą być obciążone różnymi służebnościami, np. prawa do zbioru runa leśnego, prawa do wypasu zwierząt, prawa do przejazdu lub przechodu.
 • Działki leśne mogą być narażone na zagrożenia naturalne, np. pożary, szkodniki, choroby czy wiatrołomy.
 • Działki leśne mogą być trudno dostępne i wymagać budowy drogi dojazdowej lub mostu.
 • Działki leśne mogą mieć ograniczone możliwości podłączenia mediów, np. wody, prądu czy kanalizacji.

Zanim zdecydujesz się na zakup lub sprzedaż działki leśnej, warto skonsultować się z ekspertem od nieruchomości leśnych lub sprawdzić jej stan prawny i techniczny w odpowiednich urzędach. Pamiętaj też, że działka leśna to nie tylko inwestycja, ale także odpowiedzialność i zobowiązanie do dbania o środowisko naturalne.

 

Podsumowanie

Mam nadzieję, że artykuł ten pomógł Ci lepiej zrozumieć rodzaje działek i ich wymagania.

Pamiętaj, że przed zakupem lub sprzedażą działki warto dokładnie sprawdzić jej stan i możliwości.
Jeśli potrzebujesz pomocy lub porady, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z naszego serwisu.
Znajdziesz tam wiele atrakcyjnych ofert działek na sprzedaż lub możesz dodać swoje ogłoszenie za darmo. 

Zobacz nasze inne artykuły!

Skąd wziąć projekt domu?

Stawiając dom, nie obejdziesz się bez projektu. W zależności od tego, jakim budżetem dysponujesz, możesz zdecydować się na uniwersalny

Na co zwrócić uwagę przy budowie domu?

Stawiając dom, warto postawić na nowoczesne i ekologiczne rozwiązania. Choć mogą wydawać się

Dlaczego warto regularnie remontować dom?

Dom wykonany nawet z najlepszych materiałów trzeba od czasu do czasu wyremontować. Dzięki temu masz pewność